X
X
Back to the top
X

GDPR

GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU
dle čl. 6 odst. 1 písm. a)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR”)
Uděluji tímto výslovný souhlas paní Valentýně Procházkové,
(dále jen „zpracovatel“), IČO: 086 51 787, se sídlem Frymburk 135, PSČ 382 79, zapsané živnostenským odborem
Městský úřad města Český Krumlov dne 30. 10. 2019, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a
GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

I. Rozsah zpracování
Vaše osobní údaje (dále jen “”) budeme na základě přihlášení k odběru newsletteru/novinek
zpracovávat v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa.

II. Účel zpracování
Vaše OÚ budeme zpracovávat pro marketingové účely: účely přímého marketingu (např. zasílání
aktuálních informací spojených s působností společnosti, jejích produktů a služeb).

III. Doba zpracování
Vaše OÚ budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas
můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili
nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.

IV. Zapojení zpracovatelé
Kromě správce mohou vaše OÚ zpracovávat  také tito zpracovatelé:
– marketingové a PR společnosti zajišťující reklamní kampaně a propagační akce
– provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru – za účelem zajištění řádného
provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

V. Vaše práva týkající se zpracování
Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné – v důsledku jejich neposkytnutí vám newsletter/novinky
nemůžeme zasílat.
Po dobu zpracování vašich OÚ máte právo:
– vzít souhlas kdykoli zpět, a to bez jakýchkoli sankcí,
– požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
– požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
– vyžádat si u správce přístup k vašim osobním údajům a nechat je aktualizovat nebo
opravit,
– požadovat po správci výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
– přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
– odhlásit se z odběru obchodních sdělení

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: info@apreschic.net Dozorovým
úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
7, www.uoou.cz.