X
X
Back to the top
X

HUBNU S VERU

19

5 MIN ARMS | DAY 21

18

10 MIN PLANK CHALLENGE | DAY 20

55945850-B614-4A55-A2FB-4D020C94A3FF 2

5 MIN CARDIO WORKOUT | DAY 19

DE0C73C4-2443-4F7A-911C-29862E84E9CA 2

10 MIN BACK WORKOUT | DAY 18

13

25 MIN FULL BODY CHAIR WORKOUT | DAY 17

41EB9BC1-BD0F-4AF6-8282-A567E0E4DC1A 2

5 MIN DYNAMIC STRETCH | DAY 16

4AE40CD8-1F3B-4D41-AB71-814AAE491205 2

15 MIN SIX PACK | DAY 15

E9427DC7-6746-4CB0-801D-36AE1659ECDA

10 MIN SQUAT CHALLENGE | DAY 14

17FC7053-222E-44A9-8F46-7C19C07A2D02

15 MIN FAT BURN | DAY 13

A2294062-4FCE-4795-8C6D-4F82D472ECDF

5 MIN UPPER BODY + CORE | DAY 12

HUBNU S VERU